Loading...

Tarieven

Onze tarieven en leveringsvoorwaarden

Tarieven

Onze tarieven zijn van verschillende factoren afhankelijk. Vaststaat dat onze facturen een reële en redelijke weergave zijn van onze inspanningen om uw opdracht goed en op tijd uit te voeren.

Onze inspanningen zijn vooral gericht op de kwaliteit van de tekst. Slecht vertaalde of onduidelijke teksten kunnen een bedrijf immers grote schade berokkenen. En tempo is net zo belangrijk. Mettalers zijn dan ook gewend om zo nodig langer door te werken.

Opbouw kosten

Afhankelijk van te verrichten werkzaamheden hanteren we een uur- of woordtarief. De hoogte hiervan is afhankelijk van de taalcombinatie, het soort werk en of we al eerder iets vergelijkbaars voor uw organisatie hebben verzorgd. Het minimumtarief per opdracht of taalcombinatie bedraagt € 96,33, exclusief projectmanagementkosten en btw.

We streven ernaar al onze werkzaamheden te verwerken in onze offertes. Toch kan het voorkomen dat we tijdens de werkzaamheden tot de ontdekking komen dat niet alle werkzaamheden zijn meegenomen. Dit kan doordat een pdf niet goed genoeg kon worden omgezet, handgeschreven tekst buiten beschouwing is gelaten of omdat in de andere taal geen eenduidige vertaling beschikbaar is en een omschrijving nodig is. In dat geval nemen we contact met u op om een nieuwe prijsafspraak te maken.

Aanvulllende diensten zoals het verzorgen van een apostille of legalisatiestempels komen bovenop de vertaalkosten. Daar de kosten voor het legaliseren door ambassade of consulaat sterk kunnen verschillen gaan we die kosten speciaal voor u na en verwerken dit in onze offerte.

Kortingen en leveringsvoorwaarden

Onze kortingsstaffel begint bij 5.000 woorden per opdracht en wordt automatisch doorberekend. Bij gebruik van vertaaltools worden kortingen op basis van hergebruik van de taalbank automatisch doorberekend. Mettaal hanteert altijd de voor de opdrachtgever gunstigste kortingsmethodiek.

Afhankelijk van de gerealiseerde omzet per kalenderjaar beschikken wij over extra kortingsstaffels. Informeer naar onze mogelijkheden.

Onze algemene voorwaarden zijn op al onze diensten van toepassing.

Nieuws

Projectmanager met redactie- en vertaalervaring
 Wij zoeken een nieuwe projectmanager die het leuk vindt om in een klein team te werken, zelfstandig kan ...
Lees meer
Einde stage
Afscheid Aan het eind van een stage komt ook het moment om weer afscheid te nemen. Deze keer nemen we af...
Lees meer
Vraag hier uw offerte aan