Loading...

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Mettaal hanteert algemene voorwaarden die zijn gebaseerd op die van de VViN, de Nederlandse branchevereniging voor vertaalbureaus. Mettaal heeft haar algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24.32.76.44.

Bij elke aanbieding of opdracht zijn deze voorwaarden toegevoegd. U kunt te allen tijde een kopie bij ons opvragen, waarna die per e-mail als pdf wordt toegestuurd. Het bestand is ook hier te downloaden.

Professioneel

Mettaal is aangesloten bij nationale en internationale bedrijfsverenigingen, die werken aan de professionalisering van de branche als geheel en de producten en diensten die de deelnemende bedrijven leveren in het bijzonder. Zo zijn wij snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kunnen we die tijdig implementeren in ons eigen bedrijfsproces.

Mettaal werkt volgens vastgelegde procedures en toetst regelmatig of de gehanteerde procedures en werkwijze nog voldoen of dat wijzigingen/aanvullingen gewenst zijn. Deze worden vervolgens weer vastgelegd en gelden vanaf dan als ons uitgangspunt.

ISO      vvin logo      EUATC     SDL    

Mettaal is officieel gecertificeerd ISO 17100:2015 (vertaaldiensten). Deze Europese norm heeft tot doel eisen vast te stellen en te definiëren voor de verlening van hoogwaardige diensten door aanbieders van vertaaldiensten. De norm betreft het eigenlijke vertaalproces en alle overige daarmee verbonden aspecten van de dienstverlening, waaronder kwaliteitsborging en traceerbaarheid.

VViN, de Nederlandse Branchevereniging voor Vertaalbureaus, www.vvin.nl 

EUATC, de Europese Vereniging voor Vertaalbureaus (via de VViN), www.euatc.org

Als professionele organisatie staat Mettaal ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder inschrijfnummer 24.32.76.44. Het btw-nummer van Mettaal is NL.0013.82.777.B.83.

 

 

Nieuws

Projectmanager met redactie- en vertaalervaring
 Wij zoeken een nieuwe projectmanager die het leuk vindt om in een klein team te werken, zelfstandig kan ...
Lees meer
Einde stage
Afscheid Aan het eind van een stage komt ook het moment om weer afscheid te nemen. Deze keer nemen we af...
Lees meer
Vraag hier uw offerte aan