Loading...

Werkwijze

Ons proces en hoe wij te werk gaan

Werkwijze

Bij vertaal-, schrijf- en redactieopdrachten werken we in principe met een team bestaande uit een projectmanager, een vertaler, tekstschrijver of redacteur en een revisor. Iedereen bekijkt de opdracht met eigen blik, samen zien we daardoor meer. De projectmanager is, ook bij tolkopdrachten, uw aanspreekpunt.

Zodra wij een verzoek ontvangen, gaan we over tot een intake. Zo vragen we onder andere naar het onderwerp van de tekst of bijeenkomst, de gewenste taalcombinatie(s), de toepassing/omstandigheden en de doelgroep waarvoor de tekst bedoeld is. Ook gaan we na of er een (dringende) deadline meespeelt. In verband met de AVG bieden wij de mogelijkheid om teksten met gevoelige informatie vooraf te anonimiseren. Mocht hier sprake van zijn, dan kunt u dit aangeven.

In ons vertaalproces maken wij gebruik van:

Eigen taalbank

Bij meer opdrachten voor dezelfde klant maken wij een aparte ‘taalbank’. Daarin leggen wij onder meer branche-specifieke termen en vertaalvoorkeuren vast, zoals de keuze voor Britse of Amerikaanse spelling, specifieke woorden, bedrijfsafkortingen en functienamen. Daarnaast houden we ook rekening met sfeer- en stijlwensen, zoals letterlijk vertalen of een vrijere hand. Daarmee zorgen we voor de noodzakelijke consistentie.

Heeft u zelf al een termenlijst waar tijdens het vertaalproces rekening mee gehouden moet worden, dan ontvangen we die graag. Wij verwerken dit dan direct in de taalbank die we voor u aanmaken (of al hebben aangemaakt).

Hulpmiddelen

Eerder verzorgde opdrachten verwerken wij in SDL Trados Studio, de software waarmee we het vertaalgeheugen voor onze taalbanken opbouwen. Deze vertaaltool is de marktleider in CAT-tools. CAT staat voor Computer Automated Translation. Zodra we een nieuw verzoek ontvangen, analyseren we de nieuwe tekst in Trados om te bepalen of we actief gebruik kunnen maken van dit geheugen. Wanneer dat het geval is, bieden we een taalbankkorting aan. De hoogte van deze korting is afhankelijk van de omvang van het vertaalgeheugen en het aantal en de mate van overeenkomsten, ook wel matches genoemd.

Indien gewenst kunnen we ook ondersteunende materialen voor uw tolkopdracht verzorgen. Denk daarbij aan fluistersets of tolkcabines en geluidsapparatuur.

Mettalers

Vanzelfsprekend zetten wij zoveel mogelijk dezelfde Mettalers voor onze opdrachtgevers in. Zij zijn immers bekend met de vakterminologie en de gewenste schrijfstijl. Op deze manier zorgen wij voor een zo persoonlijk mogelijke dienstverlening. Communicatie is immers bij uitstek mensenwerk.

 

Nieuws

Projectmanager met redactie- en vertaalervaring
 Wij zoeken een nieuwe projectmanager die het leuk vindt om in een klein team te werken, zelfstandig kan ...
Lees meer
Einde stage
Afscheid Aan het eind van een stage komt ook het moment om weer afscheid te nemen. Deze keer nemen we af...
Lees meer
Vraag hier uw offerte aan